Your browser does not support JavaScript!<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-5WRCFS4" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>
ປະເທດລາວ
ລາວ

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ພວກເຮົາຢູ່ທີ່ນີ້ເພື່ອໃຫ້ຄຳປຶກສາກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ບໍລິການຂົນສົ່ງເຊັ່ນ:ການສົ່ງພັດສະດຸ,ຮັບພັດສະດຸ ແລະ ຕິດຕາມພັດສະດຸ. ກະລຸນາໂທຫາ Call Center , ສົ່ງອີເມວຫຼືຂໍ້ຄວາມຫາພວກເຮົາ, ທີມງານບໍລິການຂອງ Flash Express ຍິນດີທີ່ຈະໃຫ້ຄຳປຶກສາແກ່ທ່ານສະເໝີ ໃນເວລາ 08:00-20:00 ໃນທຸກໆມື້.

ໜ້າຫຼັກ

ສາເຫດການສອບຖາມ

ທີ່ຢູ່ສຳນັກງານໃຫຍ່

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ໂທ: 0309651666

ອີເມວພະແນກບໍລິການລູກຄ້າ: customerservice@flashexpress.la

ທີ່ຢູ່: ຕຶກສະກາຍ ຊັ້ນ4, ບ້ານສີບຸນເຮືອງ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Social media