ກະລຸນາດາວໂຫຼດ APP ເພື່ອຮັບເອົາການບໍລິການລູກຄ້າອອນໄລນ໌ແລະສ່ວນຫຼຸດສຸດພິເສດ!

ລະບົບ KA ເປັນແຮງໜື່ງທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ທຸລະກິດຂອງທ່ານຂະຫຍາຍຕົວໄດ້ດີຍິ່ງຂື້ນ

ເໝາະສົມສຳລັບ B2C, B2B ຫຼືການຄ້າທາງອີເລັກໂທຣນິກ

ລະບົບ KA

ເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ໃຊ້ບໍລິການຂົນສົ່ງອອນໄລນ໌ຂອງ Flash Express ບໍ?

ພຽງແຕ່ສອງສາມຂັ້ນຕອນງ່າຍໆ, ລົງທະບຽນ ບັນຊີ Flash Express ຂອງທ່ານຢ່າງວ່ອງໄວ
ມີບັນຊີຢູ່ແລ້ວບໍ? ໄປ ເຂົ້າສູ່ລະບົບ

ທ່ານແນ່ໃຈບໍ່ທີ່ຈະອອກຈາກບັນຊີປະຈຸບັນ?
ຍົກເລີກ ແນ່ໃຈ