ກະລຸນາດາວໂຫຼດ APP ເພື່ອຮັບເອົາການບໍລິການລູກຄ້າອອນໄລນ໌ແລະສ່ວນຫຼຸດສຸດພິເສດ!

Smart |ປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ|ວ່ອງໄວ|ໜ້າເຊື່ອຖື|ບໍລິການລູກຄ້າລາຍໃຫຍ່ໂດຍສະເພາະ

Flash Express ອອກແບບການບໍລິການຂົນສົ່ງດ່ວນສຳລັບທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດ (B2B)ໂດຍສະເພາະ

ພວກເຮົາໃຫ້ການບໍລິການດ້ານການຂົນສົ່ງ B2B ທີ່ດີກວ່າໃຫ້ແກ່ທ່ານ

ທ່ານແມ່ນລູກຄ້າອຸດສາຫະກຳ, ຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ, ຜູ້ຂາຍຍ່ອຍແລະການບໍລິການຂົນສົ່ງດ່ວນທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືແລະວ່ອງໄວທັນໃຈບໍ?ການບໍລິການຂອງFlash Express ເປັນການຕອບໂຈດທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບບັນຫາການຂົນສົ່ງແບບB2Bທົ່ວປະເທດລາວ, ເຊິ່ງຊ່ວຍທ່ານປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຂົນສົ່ງ.

Flash Express ອີງໃສ່ປະສິດທິພາບດ້ານວິຊາຊີບໃນອຸດສະຫະກຳການຂົນສົ່ງ, ເປັນມິດ,ສຸພາບ,ການບໍລິການລູກຄ້າທີ່ບໍ່ທຳມະດາ,ຈຸດເດັ່ນໃນດ້ານລາຄາແລະການບໍລິການຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າໃຫຍ່ແຕ່ລະຄົນ.ພວກເຮົາຍັງກຳລັງປະດິດສ້າງເຕັກໂນໂລຢີຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງເພື່ອຍົກປະສິດທິພາບໃນການເກັບຮັບແລະຈັດສົ່ງພັດສະດຸ,ການຕິດຕາມພັດສະດຸແລະການຊຳລະຄ່າບໍລິການໃຫ້ດີຍິ່ງຂຶ້ນ. "

Flash Express ສາມາດສະເໜີການແກ້ໄຂບັນຫາດ້ານການຂົນສົ່ງ, ສົມທົບໃຫ້ການບໍລິການດ້ານການຂົນສົ່ງແລະທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດເຊື່ອງໂຍງກັນ.ທ່ານສາມາດນຳໃຊ້ Flash Express ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານການຂົນສົ່ງ ແລະ ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີທີ່ທັນສະໄໝເພື່ອສົ່ງເສີມທຸລະກິດແລະຍອດຂາຍຂອງທ່ານຂະຫຍາຍຕົວເຕີບໃຫຍ່ໄດ້ດີຍິ່ງຂຶ້ນ.

ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ,ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບວິທີແກ້ໄຂການຂົນສົ່ງ B2B.

ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ
ທ່ານແນ່ໃຈບໍ່ທີ່ຈະອອກຈາກບັນຊີປະຈຸບັນ?
ຍົກເລີກ ແນ່ໃຈ