Your browser does not support JavaScript!<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-5WRCFS4" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>
ປະເທດລາວ
ລາວ

ຈັດສົ່ງພັດສະດຸອອນໄລນ໌ ຟຣີບໍລິການຮັບພັດສະດຸເຖິງໜ້າບ້ານ

Flash Express ເຮັດໃຫ້ທ່ານບໍ່ຕ້ອງຕໍ່ຄິວສົ່ງພັດສະດຸອີກຕໍ່ໄປ ເຮົາມຸ່ງມັ່ນທີ່ຈະໃຫ້ບໍລິການຈັດສົ່ງທີ່ເໝາະສົມ ແລະດີທີ່ສຸດສຳລັບລູກຄ້າບໍລິສັດທຸກຄົນ ເຮົາຈະເຮັດການສົ່ງພັດສະດຸຂອງທ່ານໄປສູ່ປາຍທາງຂອງທ່ານຢ່າງປອບໄພ ດ້ວຍການບໍລິການຮັບພັດສະດຸທີ່ບໍ່ຄ່ອຍສະດວກຂະໜາດນີ້ມາກ່ອນ ຮີບມາໃຊ້ບໍລິການເຂົ້າຮັບພັດສະດຸເຖິງໜ້າບ້ານເດີ້

Flash Express APP

ສົ່ງແລະຕິດຕາມສະຖານະພັດສະດຸໄດ້ງ່າຍ

ຮອງຮັບຝ່າຍບໍລິການລູກຄ້າອອນໄລນ໌ແລະຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ

ຊ່ອງທາງການອໍເດີ້ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ

Flash Printer

ຜູ້ໃຊ້ລະດັບອົງກອນແລະສ່ວນບຸກຄົນສາມາດໃຊ້ຊອບແວການປິ້ນເປັນຊຸດສຳລັບໃບບິນຂົນສົ່ງໄດ້ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ ເຊິ່ງຮອງຮັບການໃຊ້ເຄື່ອງປິ້ນຊຂະໜາດ 2-4 ນິ້ວແລະ A3-A5 ໃດໆກໍໄດ້ ເຊິ່ງຊ່ວຍເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການປິ້ນໃບບິນຂົນສົ່ງແລະຂະບວນການເກັບຮັບສິນຄ້າເປັນສອງເທົ່າ.

Call Center

ຕີດຕໍ່ສອບຖາມຂໍ້ມູນຮັບພັດສະດຸໜ້າບ້ານໂທ ດ້ວຍບໍລິການທີ່ສະດວກສະບາຍຈາກ Flash Express
ຄຳຖາມທີ່ພົບເຫັນປະຈຳກ່ຽວກັບການຈັດສົ່ງພັດສະດຸ